top of page

LOTUS CLUB

Si ou te gen dyagnostik premye etap maladi Alzayme oswa maladi ki gen rapò avèk li, ou pa pou kontougenyen yon plas pou ou!

 

Lotus Club la ofri:

  • Transpòtasyon eskòte ale-retou soti lakay ale nan pi fò katye Brooklyn yo

  • Yon dejene lejè ak dine nan aprè midi

  • Klas fòmasyon entelektyèl an gwoup ak òdinatè youn-ak-youn

  • Art, mizik, dans, yoga, meditasyon, pwezi, egzèsis, klas rekreyasyon ki ka geri, ak plis ankò

  • Gwoup sipò Kamarad

  • Sòti kominotè espesyal

  • Opòtinite pou angaje nan pwojè kominote ki avantaje lòt moun
     

Frè Manm

 

Sèvis nou yo pa gratis, ou kapab peye an prive, pa Medicaid, Long Term Care Insurance, short-term scholarships, ak opsyon Swen Kontwole. Tapri relke nou pou w diskite plizyè lòt opsyon ki ka disponib pou ou ak moun ou renmen yo.

exercise-300x201.jpg
bottom of page