LOTUS CLUB

Si ou te gen dyagnostik premye etap maladi Alzayme oswa maladi ki gen rapò avèk li, ou pa pou kontougenyen yon plas pou ou!

 

Lotus Club la ofri:

  • Transpòtasyon eskòte ale-retou soti lakay ale nan pi fò katye Brooklyn yo

  • Yon dejene lejè ak dine nan aprè midi

  • Klas fòmasyon entelektyèl an gwoup ak òdinatè youn-ak-youn

  • Art, mizik, dans, yoga, meditasyon, pwezi, egzèsis, klas rekreyasyon ki ka geri, ak plis ankò

  • Gwoup sipò Kamarad

  • Sòti kominotè espesyal

  • Opòtinite pou angaje nan pwojè kominote ki avantaje lòt moun
     

Frè Manm

 

Sèvis nou yo pa gratis, ou kapab peye an prive, pa Medicaid, Long Term Care Insurance, short-term scholarships, ak opsyon Swen Kontwole. Tapri relke nou pou w diskite plizyè lòt opsyon ki ka disponib pou ou ak moun ou renmen yo.

exercise-300x201.jpg