top of page

MEMORY LIFE SERVICES

Yon refij pou fanmi ki nan bezwen yo

 

Memory Life Services ofri yon etalaj sèvis fizik, mantal, ak entelektyèl ki apwopriye pou moun ki nan etap mwayen ak avanse maladi Alzayme. Pandan maladi a ap pwogrese, pwogram nou an ofri yon pwogram byennèt sipèvize ak sipòte ki se yon refij pou moum ka p lite ak Alzayme e ki bezwen yon refij chak jou pou moun ka p pran swen yo.

 

Memory Life Services ofri:

 

• Fe ale retou nan pi fò katye Brooklyn, autobus nou aksesib a chèz woulant,

• Pwogram Art Tematik ki ka ede moun avek memwa yo (Metòd TTAP)

• Egzèsis ak terapy sansoryèl

• Travay nan gwoup pou ede memwa ou

• Nan Manten on dejene lejè ak manje nan aprè midi

• Asistans avèk mache, twalèt, nou prepare et nou bay manje

• Kominikasyon sosyal avèk anplwaye yo, manm klib ak volontè yo

bottom of page