TRANSPÒTASYON AK REPA

Pwogram “la lakay nou se pou o.” Les maten nou sèvi kafe, ak yon plan bonjan dejene chak jou nan fason-Mediterranean. Yo kapab prepare rejim espesyal pou ou mwem (kosher). Pwofesyonèl nou yo, ak eksperyans pèsonèl nou yo ofri yon anviwonman pèsonèl, Nou baye atansyon pou tout fèt (nesans).

 

New York Memory Center bay transpòtasyon ale retou, enkli chèz woulant ki aksesib, nan pi fò nan katye Brooklyn yo.

        New York Memory Center 

199 14th Street • Brooklyn, NY 11215​ 

                 Tel 718-499-7701                  

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
donate.png

 Partially funded by the New York State Office for 

      the Aging & NYC Department for the Aging            and the New York State Department of Health 

Copyright © 2019 All Rights Reserved